REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Administratorem strony, jest Profimax Centrum Finansowe Bakuła Paweł  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Tartaczna 11, NIP: 8221072522, REGON: 140334221, adres e-mail: abcprzedsiebiorcy@gmail.com

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep https://finansowanie-biznesu.com/dotacje-i-finansowanie-twojej-firmy/ jest prowadzony przez Profimax Centrum Finansowe . z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Tartacznej 11, NIP: 8221072522, REGON: 1403342221, adres e-mail: abcprzedsiebiorcy@gmail.com
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://finansowanie-biznesu.com
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Profimax Centrum Finansowe ., przyjmujący zamówienia poprzez stronę : https://finansowanie-biznesu.com
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

 

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.


§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:
 • a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • c) posiadanie konta pocztowego e-mail.
 1. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia). Zamawiający ma możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym poinformowaniu sklepu.
 4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient. Zamówienia detaliczne powyżej 100 zł realizowane są na koszt sklepu.
 5. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.
 6. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia produktu dane.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

 

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPay z siedzibą w Poznaniu, ul. Plac Anderska 3/17 , kod pocztowy: 61-894 Poznań, KRS:.0000412357

Dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

b) Przelew bankowy elektroniczny
c) BLIK

 1. d) Google PAY

§ 6 Realizacja zamówienia
Realizacja zamówienia trwa do 24h jednakże czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 • Uczestnik, który posiada status konsumenta czyli osoby fizycznej nie wykorzystującej zakupionego produktu lub usługi na cele prowadzenia działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od dnia jej zawarcia pod warunkiem, iż skorzystał z innego produktu lub usługi niż usługa cyfrowa nie zapisana na nośniku materialnym.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14- dniowego terminu odstąpienia w przypadku usług cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, które dostarcza Administrator. Do usług takich należą każdorazowo szkolenia lub kursy online osadzone na specjalnie przygotowanych platformach szkoleniowych (nie osadzonych na nośniku materialnym) przez Administratora, do których Uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp (login i hasło) nadany przez Administratora, po opłaceniu zamówienia. Otrzymanie dostępu jest jednoznaczne z należytym wykonaniem usługi przez Administratora, a to oznacza, że Uczestnik traci prawo do skorzystania z 14-dniowego odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem o świadczeniu usług cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym.
 • Uczestnik oświadcza, że akceptuje utratę prawa do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni przy zakupie usług cyfrowych na odległość, do których otrzymuje indywidualny dostęp na platformie szkoleniowej i został poinformowany o tym prawie.
 • Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Odstąpienia od Umowy innej niż umowa na usługi cyfrowe nie osadzone na nośniku materialnym, Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora: abcprzedsiebiorcy@gmail.com  zatytułowanej „odstąpienie od umowy” jednocześnie oświadcza, że rezygnuje z prawa do „okresu karencji”. Administrator oświadcza, że zwrot za zakup produktu lub usługi zostanie zrealizowany nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Uczestnika o odstąpieniu od umowy.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania produktów lub usług przez Uczestnika, zamówionych na łamach serwisu.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.3. W przypadku produktów cyfrowych reklamacje z tytułu rękojmi nie obowiązują.

§ 9 Zwrot środków

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§ 10 Dane osobowe
Jeżeli zamierzasz założyć zamówienie oraz korzystać z oferowanych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych (dalej: „Usługa”). Administrator przetwarza Twoje dane w następujących celach (w zależności od Twojego wyboru):

 • świadczenie usług oferowanych na Platformie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług (inny niż newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Przesyłanie newslettera

§ 11 Ochrona danych osobowych

 • Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Profimax Centrum Finansowe . z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Tartaczna 11, NIP: 8221072522, REGON: 1403342221 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 • Administratorem danych osobowych jest Profimax Centrum Doradztwa z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul.Tartacznej 11, NIP: 8221072522, REGON: 1403342221, adres e-mail:  abcprzedsiebiorcy@gmail.com

 

§ 12 Materiały bezpłatne

Wszystkie zamieszczane na stronie materiały, które Uczestnik może pobrać i wykorzystać wyłącznie do celów poszerzenia wiedzy z danego zakresu. Materiały te nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, udostępniane ani w jakikolwiek sposób sprzedawane przez Uczestnika. Administrator zastrzega sobie prawo do własności intelektualnej udostępnianych materiałów.

§ 13 Własność intelektualna, prawa autorskie

 • Uczestnik zobowiązuje się do nie przekazywania, bez pisemnej zgody Administratora, swoich indywidualnych dostępów do platformy szkoleniowej osobom trzecim ani udostępniania żadnych materiałów szkoleniowych w tym zakupionych kursów, innym osobom. Za brak spełnienia tego wymogu, Administrator może żądać od Uczestnika, odszkodowania za utracone korzyści materialne, w wysokości pięciokrotnej ceny łącznie zakupionych produktów lub usług przez uczestnika.
 • Uczestnik oświadcza, że materiały wykorzysta wyłącznie do prywatnych celów edukacyjnych.
 • Administrator oświadcza, że wszystkie materiały udostępniane na stronie Serwisu lub w trakcie szkolenia, kursu, wydarzenia, webinaru, są jego intelektualną własnością chronioną prawem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych Ustaw chroniących Administratora w kwestiach utraty jego dóbr jako autora.

§ 14 Zmiana terminu wykonania umowy

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi szkoleniowej, webinarów, wydarzeń czy startu kursów. Każdorazowo Administrator poinformuje o starcie usługi lub nowym terminie Uczestnika drogą mailową. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z tą informacją i ją akceptuje.

§ 15 Newsletter

Uczestnik dobrowolnie może zapisać się do otrzymywania w formie elektronicznej darmowych materiałów edukacyjnych lub marketingowych w formie newslettera, które będą do niego wysyłane przez Administratora na podany adres mail lub w formie wiadomości przesyłanych przez Messenger. W każdej chwili Uczestnik może wypisać się z listy subskrybentów.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.